Du kan börja förbereda dig på adoption genom att ladda ner adoptionsavtalet här och fylla i den information du har om råttan/råttorna innan du skriver ut.

Vi kommer ta emot intresseanmälningar och kontaktar dig när vi hittat fina hem vi tror kommer passa råttan/råttorna! Så ser vi gärna att du kan ta emot dem på besök och berätta för oss hur det kändes i efterhand.

Känns allt bra så får ni bestämma själva med upphämtning. Vi pratar med det nya hemmet om betalning och ni skriver på adoptionsavtalen. Du skickar sedan kopiorna på avtalen till:

My Lindström

Sjögatan 8
941 38 Piteå

Kontakta oss

  • Facebook

© 2020 Råtthjälpen 
︱Org.nr: 802435-0038

  • Instagram

Vid extremt akuta situationer kan vi nås på akutnummer: 073 610 00 34