Råtthjälpens Möss


Stad: Göteborg

Ålder: 5, 3 respektive 1 månad samt ~2 veckors.

Kön: Honor och hanar

Vill flytta med: Honor flyttas i par eller fler och hanarna flyttar ensamma.


Vi blev kontaktade av en familj där det hade spårat ut med antalet möss de hade. Familjen hade 2 möss från början som blev felaktigt könade och därefter så skenade antalen möss iväg. Vi hämtade hem 10 "vuxna" honor i åldrarna 5, 3 respektive 1 månad där minst 2 är dräktiga plus 20 nästan nyfödda musungar.


Vuxna

Honor: 10st

Tingade: 0st

Honorna är redo för flytt så fort vi kan garantera att de inte är dräktiga eller har diat klart sina befintliga kullar.


Ungar:

Hanar: 9st

Tingade: 1st

Redo för flytt: ~2021-01-16 (ca 5 veckors ålder)


Mer bilder och eventuella videos kommer på alla mössen så fort jourhemmet har tid. Nya kullar kommer läggas upp så fort vi vet antal och kön på dom.


Pris för att adoptera är 150kr/mus, grupprabatt ges vid adoption av 3 eller fler möss.


Kontakta oss

  • Facebook

© 2020 Råtthjälpen 
︱Org.nr: 802435-0038

  • Instagram

Vid extremt akuta situationer kan vi nås på akutnummer: 073 610 00 34